top of page

 

Näringsbrist i bindväv och glatt muskulatur

Bindväv och bristsjukdomar

Bindväven i kroppen består av två sammanflätade aminosyror, lycin och prolin, sammanflätade som ett rep med koppar som klister och med en uthållighet och styrka starkare än stål. Bindväven finns i varenda kubikmillimeter av din kropp, i blodkärlsväggarna, runt celler, organ, bildar brosk, ben, senor. (Kollagen och elastin är olika namn på bindvävstyper. Fett räknas också som bindväv).

Bindväven följer varje muskelcell, bäddar in muskelpaket och förlänger skelettmusklerna i en sena som fäster i skelettbenen, som är förkalkad bindväv. Bindväven måste vara stark och smidig, elastisk, för att fullgöra sin uppgift och det är lätt att förstå att svag bindväv kan ge upphov till en rad besvär och sjukdomar.

C-vitamin utgör den viktigaste bioenergin vid produktion och underhåll av bindväv. De viktigaste byggstenarna är som nämnts aminosyrorna lysin och prolin, men även koppar, glykosamin och mangan är betydelsefulla. Utan C-vitamin faller kroppen helt enkelt sönder vilket sjömän utan tillgång till frukt och grönt drabbades av på ett brutalt sätt till så sent som 1700-talet då kunskapen kom att en apelsin om dagen kunde hålla skörbjuggen borta från skeppen. Skörbjugg är en så stor brist på C-vitamin så att kroppen varken kan bygga, reparera eller kompensera svagheter i bindväven och sjömännen tappade tänder och dog av spruckna blodkärl, dvs inre blödningar.

Arterioskleros (populärt kallat åderförkalkning) är förstadiet till skörbjugg. Det föregås av långvarig smygande brist på C-vitamin kanske under decennier. Bristen drabbar främst personer som

- är stressade då C-vitaminet används för att producera adrenalin

- är utsatta för kroppsfrämmande ämnen då C-vitaminet används för att oskadliggöra ”giftiga ämnen”. Det gäller t.ex. rökare, personer som utsätts för avgaser från trafik eller främmande ämnen i industriell produktion eller personer som kontinuerligt äter läkemedel.

Om dessa personer inte kompenserar med ökat C-vitaminintag riskerar man kontinuerlig brist på C-vitamin och därmed på sikt försvagad bindväv i bl.a. blodkärlen. Sprickbildning och svagheter uppstår vilka kroppen försöker täcka upp och kompensera med klibbiga ämnen i blodet (lipoproteiner), LDL-partiklar (kolesterol),  glatt muskulatur m.m.och plackbildningen (åderförkalkningen) är ett faktum.

Dessa personer som genom levnadssätt och livsmiljö förbrukar mycket C-vitamin riskerar givetvis att tidigare än andra drabbas av andra problem i bindväven som

- hudproblem

- svårläkta skador och bristningar i senor och senfästen med långvariga inflammationer och därmed smärtkänslighet och värk

- problem med leder och brosk som inte tål påfrestningar från en tyngre kropp, repetitiva rörelser och större kraftansträngningar

- det är ingen vågad gissning att tro att diffus kroppsvärk och stelhet som är svårdiagnostiserad kan härröra från svagheter i bindväven.

Personer med högt blodsocker (glukos) drabbas av en speciell form av C-vitaminbrist. C-vitaminmolekylen och glykosmolekylen är lika varandra intill förväxling och de använder samma pump för att ta sig från blodbanan in i blodkärlsväggarnas epitelceller. Vid höga koncentrationer av blodsocker så konkurrerar helt enkelt glukosen ut C-vitaminet vid  ingången i cellväggen in till cellen. Kroppen har kanske C-vitamin i blodströmmen men kan inte ta upp det då cellmembraningången stormas av alltför många  glykosmolekyler. Det är därför ingen överraskning att personer med diabetes har hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

1991 lade Dr Mattias Rath i samarbete med nobelpristagaren Linus Pauling (C-vitaminforskning) fram 2 vetenskapliga avhandlingar där man förklarade att plackbildning i blodkärlen, framförallt artärerna, berodde på sprickbildning i blodkärlens väggar som kroppen försöker reparera och stärka. Om plackbildningen fortgår leder det till trånga och oelastiska kärl, högt blodtryck, infarkter och kärlbristningar. Dr Rath har senare visat att terapeutiska doser av vitaminer och mineraler som nämnts ovan kan tillbakabilda och upplösa plackbildningarna då kroppen får tillgång till den energi och de byggstenar som finns att ånyo bygga tillräckligt stark bindväv. Dr Rath har utvecklat anpassade produkter, där de ingående ämnena synergistiskt förstärker varandra, för att kroppen skall kunna häva bristsituationen och börja läka de skador som bristsituationen lett till. Det gäller inte bara plackbildning i kärlen, utan även hjärtflimmer och högt blodtryck. Läs mer om detta nedan under rubriken ”Glatt muskulatur och bristsjukdomar”.

För ytterligare information

- Köp och läs boken av Dr Rath ”Varför djur inte får hjärtattacker…men vi människor dör av dem. 

- Kontakta Energiversum 

Klicka på länken  till Dr Rath Health Foundation angående arterioskleros

 

 

Glatt muskulatur och bristsjukdomar

Glatt muskulatur finns till exempel i blodkärlens väggar, luftrören, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Den kan inte styras av viljan och är uthållig men långsam. Sammandragning av den glatta muskulaturen påverkar blodflödet genom blodkärlen och luftflödet genom luftrören. Den glatta muskulaturen pressar också urinen och mag-tarminnehållet vidare.

Långvarig "kronisk" brist på cellvitala ämnen leder till att den glatta muskulaturens möjligheter till avslappning minskar och muskulaturen kommer att arbeta med högre kontraktion med tendenser till kramp. Detta leder till flera besvärliga och ibland livshotande åkommor, som högt blodtryck, astma, tinnitus, tarmproblem, m.m.

Högt blodtryck

Flera hundra miljoner människor lider av högt över hela världen blodtryck. Detta är den vanligaste av alla hjärt-kärlsjukdomar. I mer än 90% av fallen är diagnosen med konventionell medicin "essentiell hypertoni", d.v.s., högt blodtryck på grund av okända orsaker. Konventionell medicin är därför i stort sett begränsad till att behandla symptomen av högt blodtryck med diuretika, betablockerare, m.m., men inte dess underliggande primära orsak, ”kramp” i blodkärlsväggen.

Den primära orsaken till ett för högt blodtryck är en kronisk brist på vitaminer och andra cellvitala ämnen i miljontals celler i artärväggarna. Denna brist leder till en förhöjd spänning (kontraktion) i den glatta muskulaturen och till en förtjockning av artärväggen – artärernas diameter minskar och blodtrycket stiger.

Studier som genomförts av dr Rath visar att patienter med högt blodtryck kunde sänka sitt blodtryck med ca 15% genom intag av cellvitala ämnen. C-vitamin, L-arginin, magnesium, m.fl. ämnen spelar en framträdande roll för att öka avslappningsförmågan hos artärväggarnas glatta muskulatur.

Läs mer   http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/cellularhealthseries.pdf

                 Dr. Matthias Rath,  Varför djur inte får hjärtattacker ....men människor dör av dem

 

Astma

Astma är en generell term för andningssvårigheter eller andnöd. Det uppskattas att omkring 150 miljoner lider av astma i världsskala. Alla former av astma har samma karakteristiska symtom: en astmaattack är utlöst genom kramp i den glatta muskulaturen i bronkernas väggar. detta leder till att bronkernas slemmembran sväller och producerar envist slem.

Det mest kännetecknande symptomet är pipande eller väsande ljud i bröstet. Andra karakteristiska symptom är hosta, en känsla av trånghet i luftvägarna och andnöd.

Ett ökat intag av cellvitala näringsämnen kan bidra till att öka andningsvolymen hos astmatiker. Denna positiva effekt beror på hög tillgänglighet på avslappnande ämnen som lättar på spasmerna och kramperna i bronkernas väggar. Denna effekt undersöktes i en 6 månader lång pilotstudie. Resultatet bekräftar nyttan av cellvitala näringsämnen för att lindra symptomen och öka andningsvolymen vid astma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinnitus

Tinnitus är ett syndrome som karaktäriseras av ett mullrande, visslande eller pipande ljud i öronen. Tinnitus kommer helt utan varning. Intensiteten av ljuden varierar kraftigt men de som drabbas upplever ofta ljuden som outhärdliga och får stå ut med markanta hörselnedsättningar. Då den konventionella medicinen saknar förståelse för orsakerna till tinnitus erbjuds patienterna få eller ingen behandling mot besvären.

Glatt muskulatur formar delar av många av våra organ, bland dem hörselgången. Spasmer och kramp i glatt muskulatur beroende på kronisk brist på cellvitala näringsämnen kan uppstå överallt där denna typ av celler finns. Genom att åtgärda näringsbristen så kan avslappningen av den glatta muskulaturen öka.

För att demonstrera nyttan av cellvitala näringsämnen vid tinnitus gjordes en pilotstudie där 18 personer deltog.

Resultat:

i 30% av fallen ökade hörseln något (upp till 10dB)

i 45% av fallen ökade hörseln markant (10-20dB)

i 25% av fallen ökade hörseln avsevärt (20-50dB) - detta är i nivå med nästan normal hörsel

Tinnitusen förbättrades i mer än 75% av fallen.

Andra områden där avslappnande ämnen är viktiga

Frekvent huvudvärk eller väderrelaterad migrän kan vara orsakad av kraper i de små cerebrala artärerna, vilket leder till minskat blodflöde till hjärnan. En brist på cellvitala ämnen kan vara en utlösande faktor.

Högt tryck i inre delen av ögat (glaucoma) kan komma av flera orsaker, t.ex. medfödda fel eller åldersrelaterad degeneration. Men även här kan brist på cellvitala ämnen leda till kramper i ögats glatta muskulatur i ögats dräneringssystem. Detta leder till att den inre trycket i gelen i ögats glaskropp tenderar att öka.

PMS, premenstruella smärtor, upplevs av många kvinnor under deras månatliga cykel, med symptom som mag- och ryggsmärtor, smärtsamt känsliga bröst och illamående. Några av symptomen är resultat av kramp i glatt muskulatur i magen.

Vid smärtor i njurar och gallblåsa kan tillskott av cellvita näringsämnen hjälpa till att slappna av kramp i dräneringskanalerna som kan ha utlösts av stenar eller grus.

Nedanstående illustration visar det synergistiska sambandet mellan de viktigaste näringsämnena som bidrar till avslappning av glatt muskulatur.

För mer info: Kontakta Energiversum

http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/cellularhealthresearch.htm

bottom of page