top of page

Hjärt- och kärlsjukdomar

"Åderförkalkning"

Dr Rath, i samarbete med dubble nobelpristagaren Linus Pauling, visade för över 20 år sedan att många symptom på hjärt- och kärlsjukdomar kan härledas till kronisk brist på vitaminer, framför allt C-vitamin, men även brist på andra byggstenar i blodkärlens bindväv som aminosyrorna Lysin, Prolin, koppar, glykosamin och mangan. Svagheter i bindväven i blodkärlen, framför allt artärerna som utsätts för den hårdaste påfrestningen, leder till små skador och sprickor. Dessa skador och försvagningar försöker kroppen förstärka med blodfetter, glatt muskulatur, m.m. Plackbildning, åderförkalkning är resultatet som i slutstadiet leder till en blodpropp. Utvecklingen kan vändas med balanserat intag av de ovan nämnda ämnen ämnen som bygger bindväven.

Läs boken "Varför djur inte får hjärtattacker - men människor dör av dem", av dr Rath

 

Högt blodtryck

Högt blodtryck i samband med åderförkalkning är förståeligt för var och en men upp till 90% av högt blodtryck förklaras inte av skolmedicinen.

Dr Rath visar i sin bok att bristen på avslappningsämnen C-vitamin, arginin och magnesium, i den glatta muskulaturen i blodkärlen är en av förklaringarna till uppkomsten av högt blodtryck. Kliniska försök har vista att blodtrycket kan sänkas med upp till 15% genom ett balanserat intag av bristämnena.

Dr. F. Batmanghelidj, som forskat på vattnets funktion och metabolism i kroppen, har visat på och förklarat högt blodtryck med en vattenbrist i kropppen, en långvarig vattenbrist av sådan art att den inte klart yttrar sig som törst efter vatten utan kan tolkas som sug efter mat, socker eller kaffe. Vid vattenbrist kompenserar kroppen genom att ta en delvatten från blodkärlen. Kärlen anpassar sin diameter till den minskade vätskan blodet blir mer koncentrerat (tjockare) och trycket ökar.

Ett ökat intag av vatten (minst 2 liter per dag) samt vitaminintag kan därför bidra till att sänka ett högt blodtryck.

Hjärtflimmer

Dr. Rath visar i sin ovan nämnda bok hur hjärtflimmer kan ha sin orsak i brist på mikronäringsämnen i den muskel i hjärtat som skapar den elektriska impuls som stimulerar hjärtsammandragningarna. 

Diabetes och kärlsjukdomar

Dr. Rath har genom sin forskning även förklarat varför diabetespatienter ofta får kärlsjukdomar. Det höga blodsockret (glukos) gör helt enkelt det mycket svårare för C-vitaminet att komma in i kärlens endotelceller. Glykosmolekylen och C-vitaminet är mycket lika varandra och använder samma ingång (pump) in i cellen. C-vitaminet som är motorn för att bygga kärlens bindväv blir helt enkelt utkonkurrerat av den stora mängden glykosmolekyler. En diabetiker kan alltså motverka tendensen till kärlsjukdom genom ökat intag av C-vitamin.

bottom of page