top of page

Cancer - den mest fruktade sjukdomen

 

Cancer är den mest fruktade sjukdomen på grund av dess nedbrytande effekt på vår kropp. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken även i Europa. I åldrarna mellan 35 och 65 år är cancer till och med den vanligaste dödsorsaken. Man räknar med att varannan man och var tredje kvinna utvecklar någon form av cancer under sin livstid.

 

Trots att miljardbelopp satsas på cancerforskningen använder man inom skolmedicinen än idag samma behandlingsmetoder som för 30 år sedan: kemoterapi och strålbehandling. Båda dessa metoder skadar i lika stor utsträckning de friska cellerna som cancercellerna. Även om patienterna skulle överleva dessa aggressiva terapier fortsätter kampen för att bli frisk, eftersom den försvagade kroppen ofta utvecklar nya sjukdomar eller tumörer. 

De konventionella metoderna för cancerbehandling förhindrar dock inte spridningen av cancercellerna i kroppen (metastaser), d.v.s. de kan inte hindra sjukdomens dödliga förlopp. Det är därför inte så konstigt att cancern nu har antagit rent epidemiska former.

 

Genombrott för den cellulära forskningen i kampen mot cancer

 

Cancer kan bekämpas och blockeras på flera sätt genom att stödja kroppens eget försvar mot tumörer genom att

 

• blockera spridning av metastaser (dottertumörer). Detta är betydelsefullt då 95 % av alla dödsfall i cancer har sin orsak i metastaser.

 

• stimulera tumören att gå in i programmerad celldöd (nekros)

 

• hindra kroppen att förse tumören med näring genom blockering av blodkärlstillväxt 

 

  

Cellulärmedicinen har gjort sensationella genombrott i forskningen i kampen mot cancer på alla tre punkter.

 

Läs mer om detta på följande länk 

 

http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/cellularhealthresearch.htm

 

Ytterligare information på svenska

 

VOCbroschyr

 

 

Kontakt med Energiversum kontakt

bottom of page