top of page

OM ENERGIVERSUM

Energiversums teori och filosofi för långsiktig hälsa

En lång rad smärttillstånd, symptom och sjukdomstillstånd är helt enkelt brist på rörelse, vatten, vitaminer, mineraler och andra nödvändiga energitillskott som din kropp behöver.

Ofta är symptomen beroende av flera brister och belastningar.

 

Företaget Energiversum arbetar för att upphäva brister och minska belastningarna och få din kropp i balans.

 

Bästa medicinen är att ge din kropp de naturliga energier den behöver.

 

ENERGI FÖR DIN KROPP

 

Din kropp är högt organiserat stjärnstoft från exploderade solar och fungerar som en integrerad del ett kosmiskt energiflöde där vår sol utgör förutsättningen för högre liv på jorden både genom värme- och synligt ljus. Ljuset tillför energi till fotosyntesen som gör att alger och växter kan bygga energirik föda för växtätande djur och rovdjur.

 

Genom att dricka vatten och äta växter och kött från fisk och djur får vår kropp energi i form av kolhydrater, fetter och proteiner (makronäringsämnen). Av vattnet och födan får kroppen även mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror och bioflavonidersom spelar en avgörande roll för cellernas näringsomsättning och övriga funktioner. 

 

Som människa har du möjlighet att delvis förstå de energier som omger dig och som du behöver för din kropp samt ta medvetna beslut som gynnar din hälsa. Energiversum vill sprida och förklara vetenskaplig forskning som ger din kropp och dina celler möjligheter att fungera optimalt.

 

SYNERGI FÖR DIN KROPP

 

För ge den mänskliga cellen optimala möjligheter att fungera, försvara sig mot angrepp, reparera och rehabilitera sig så behöver den tillförsel av vatten samt både makro- och mikronäringsämnen i tillräcklig och balanserad form. Annars uppstår på kortare eller längre sikt brist som yttrar sig i t.ex. smärtor, dåligt immunförsvar, hudproblem, muskelspänningar, svag bindväv som i sin tur yttrar som svårläkta skador på senor och senfästen, förtjockade och styva artärväggar, trötthet m.m

 

Det har förts en livlig debatt om balansen av kolhydrater, fetter och proteiner som idag utmynnat i en folklig revolution mot de etablerade kostråden som rekommenderar kolhydrater som den dominerande inslaget (55%) och att minska fett och protein till 20-25 %. Mättat fett som smör skall bytas mot margarin och kolesterol har i denna politik utsetts till huvudriskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Energiversum stödjer den kritik som framförts mot den bristande vetenskapligheten bakom den officiella linjen och vi rekommenderar våra besökare och kunder att besöka  http://annikadahlqvist.com/. Annika Dahlqvist är läkare och har med stort mod och engagemang varit en förgrundfigur i kritiken mot de officiella kostråden och den senaste forskningen ger henne mer och mer rätt. Kortfattat menar hon att vi bör kraftigt minska andelen kolhydrater och ersätta dem med naturligt och bra fett. Hennes rekommendationer har hjälpt många med bl.a. diabetes- och viktproblem.

Genom det moderna intensiva jordbruket utarmas världens jordbruksmarker. De mineraler och metaller som växterna tillgodogör sig ersätts endast i begränsad form av konstgödsel. Enligt flera samstämmiga undersökningar leder detta till att våra industriellt odlade frukter och grönsaker innehåller knappt hälften av vitaminer och mineraler jämfört med 60-70 år tillbaka - ett faktum som de som tror att man kan lösa problemet genom att "äta nyttigt och bra" bör reflektera över. Mineralfattigdomen i den mat som säljs i livsmedelsbutikerna är en belastning och skapar brister även hos de som försöker äta nyttigt. Allt fler människor har uppumpat sjövatten, som filtrerats genom grus och sand, i sina dricksvattenkranar. Även om vattnet i de kommunala vattenledningarna anses ha hög hygienisk standard så är sjö- och regnvatten i stort sett utan mineraler. Detta leder sammantaget till att allt fler människor riskerar att få brist på mikronäringsämnen och därmed en rad "bristsjukdomar". Det blir en alltmer utbredd förståelse för att det är bra och nödvändigt att komplettera kosten med kosttillskott och dricka vatten som renats med filter och förbättrats med mineraler, förhöjt PH-värde och berikats med antioxidanter. 

 

När du tar beslut om att komplettara din mat med kosttillskott är det bra att veta att

 

- vitaminer och mineraler arbetar i samverkan och i grupp för att uppnå maximal effekt (synergieffekt)

(Energiversum marknadsför och säljer kosttillskott och Superfood från leverantörer kända för kvalitet och genuint intresse för människors hälsa.)

 

- kroppen behöver olika stora doser av vitaminer beroende på livssituation, arbetsintensitet, ålder, kön, exponering av giftiga ämnen, mediciner, m.m.

 

Det finns ingen nivå eller dos i form av rekommenderade milligram dagligen som gäller från en tid till en annan eller som gäller för flera personer. De nivåer som myndigheterna angett avser miniminåver. Under dessa nivåer är det risk för allvarliga bristtillstånd. Exempelvis så är rekommenderad dos C-vitamin 60mg dagligen tillräcklig för att undvika akuta inre blödningar orsakade av att bindväven i blodkärlen försvagats så att de spricker. Sjömän drabbades förr av detta och som kallas skörbjugg. Skörbjugg kunde undvikas med att på långa seglatser ta med och servera en apelsin eller citron dagligen. En apelsin innehåller ca 50 mg. Problemet är om man har ett så lågt C-vitaminintag så räcker det inte i längden till att hålla blodkärlen friska starka och elastiska. C-vitamin används till att stödja immunförsvaret, skapa och underhålla bindväv, producera stresshormonet adrenalin, det fungerar som antioxidant, behövs för att ta hand om kroppsfrämmande ämnen, m.fl. funktioner. Då riskerar man att C-vitaminet inte räcker till för att hålla bindväven i blodkärlen på frisk nivå och små sprickor i bindväven uppstår som kroppen försöker reparera. Ett förstadium (åderförkalkning) till skörbjugg har börjat med fortlöpande risk för att blodkärl spricker eller proppas igen. En stressad rökare förbrukar alltså mycket C-vitamin till adrenalinproduktion och för att ta hand om kroppsfrämmande ämnen och har hög risk att få C-vitaminbrist och därmed hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid rekommenderat minimiintag (förutom att rökaren även riskerar lungcancer).

 

Som jämförelse så producerar djur mellan 1 gram och 10 gram varje dag (människor kan inte producera eget C-vitamin). Det vill säga att djur i storlek människa producerar mellan 20 och 200 gånger mer C-vitamin än myndigheternas rekommendation. Djur har ytterst sällan eller aldrig hjärt- och kärlsjukdomar.

 

TERAPI FÖR DIN KROPP

 

Alternativa behandlingsmetoder kan samverka med ett vitaminprogram och ge ytterligare synergistiska effekter. Det är inte tillräckligt att äta bra mat och kosttillskott – kroppen måste först kunna ta upp näringsämnena från tarmsystemet in i blodet och sedan transportera ut dem till respektive cell. Den mottagande cellen måste då vara i sådan kondition (elektriskt och enkelt uttryckt med en cellmembranspänning på 75-100 mV) att den kan ta in näringsämnen efter behov. Rörelse och avslappning (sömn) är grundpelarna för naturlig cirkulation och cellkondition. En lång rad terapier och terapeutiska hjälpmedel kan bidra till att höja och hålla cellens kondition på en bra eller bättre nivå. Energiversum har egen erfarenhet av arbete med massageterapi (jag är själv dipl. massageterapeut vid Axelssons GI i Stockholm), terapeutisk laser, pulserande magnetisk terapi, infraröd värmeterapi, ljusterapi. Mina egna krämpor har gjort att jag har erfarenhet av kiropraktik, naprapati, osteopati och färgterapi. Under flera år har jag följt den stundtals hårda debatten om makronäringsämnen (kolhydrater, proteiner och fett) och viktminskning.

 

Energiversum erbjuder, förutom rådgivning, kosttillskott och andra hälsoprodukter, massageterapeutisk behandling kombinerad med pulserande magnetterapi och infraröd värmeterapi.

Vi utför även uppmätning av strålningsintensitet från radio och telefonimaster samt magnetfält i hemmet.

 

Tänk på att kontakt med Energiversum och information på denna hemsida aldrig kan ersätta kontakter med sjukvården. Om du har en sjukdom se till att få en så säker diagnos som möjligt. Sen har du som fri människa givetvis möjlighet att välja patenterade läkemedel som ofta är inriktade på symptombehandling och ofta har allvarliga biverkningar eller egenterapier i form av kosttillskott eller andra terapier som hjälper din kropp att hjälpa sig själv. Eller en blandning av båda.

 

Stockholm maj 2016

 

Hilding Eklund

 

Dipl. Massageterapeut, hälsocouch

Kontakta Energiversum

Postadress: 

Energiversum
Hilding Eklund 
Bäckvägen 85

SE-126 47 HÄGERSTEN
 

 

Telefon

076-577 76 27

info@energiversum.se

Skicka gärna SMS så kontaktar jag snarast möjligt.

bottom of page