top of page

Kontakta mig gärna för ett kortare kostnadsfritt samtal för att se om vi kan gå vidare med någon tråd..

SMS:a gärna  076 - 577 76 27 så ringer jag upp

 

Goda råd vid ohälsa 

Orsaker  

Från födsel till den sista dagen i våra liv utsätts vår kropp för allehanda attacker av 

- fientliga mikroorganismer, som virus och bakterier 

- kroppsfrämmande ämnen från luft, vatten, mat och mediciner 

- överansträngning 

- obalanserat intag av mat (fett, proteiner och kolhydrater)

- förslitningsskador och andra mer direkta skador från stötar, skärsår, stukningar m.m.

- psykosocial stress samt längre tids undernäring p.g.a. för lite kalorier från fett,proteiner samt kolhydrater och för lite mikronäringsämnen i form av vitaminer, mineraler, aminosyror, spårämnen, m.m. leder till en rad sjukdomstillstånd 

- en annan bristsituation som kan uppstå dagligen och få allvarliga konsekvenser om den blir långvarig är uttorkning, d.v.s. brist på vatten. Denna brist liksom vitaminbrist kan vara kronisk i långa tider, år och decennier utan att vare sig du själv eller din läkare förstår att tolka symptomen.

Symptom

Din kropp talar om att den är utsatt för angrepp och saknar näringsämnen och vatten med många signaler, som smärta, feber, hosta, illamående, svettning, yrsel, högre puls, hunger- och törstsignaler, trötthet, m.m.

Många signaler kan du tolka själv, t.ex. feber och muskelvärk vid en virusinfektion, smärta från skador, stukningar, hårt arbete eller träning, illamående efter frosseri av mat som du vet att din kropp har svårt att processa, trötthet som du med all säkerhet vet kommer från oro eller längre tids stress, m.m. Nästan dagligen hjälper du din kropp att återställa balansen genom vila, promenad och frisk luft, mat och dryck som din kropp mår bra av, självmassage på stela och ömmande ställen, värme, ljud och ljus. Och du kan kanske vid enstaka tillfällen utan större oro dämpa symptomen genom att ta en receptfri smärtstillande eller hostdämpande tablett eller ett syradämpande preparat vid halsbränna.

Vid ihållande "kända symptom" eller nya symptom på obalans i din kropp skall du kontakta läkare för att få en diagnos. Det är utomordentligt viktigt att så snabbt som möjligt få en säker diagnos. Ju längre man haft besvären ju längre tid tar det att läka. 

Svensk läkarvård har möjlighet att med erfarenhet, urinprov, blodprov, vävnadsprov, röntgen m.m. fastställa avvikanden värden, se exakt var och hur stor en skada är, se tumörbildningar, hitta bakterier m.m. Så långt är allt väl. Problemen kommer när läkaren skall medicinera. I mångt och mycket handlar det om att bekämpa symptom med patenterade läkemedel som innehåller kroppsfrämmande ämnen med en rad mer eller mindre allvarliga biverkningar. Dessa biverkningar leder till nya sjukdomstillstånd som kräver en ny medicin som ger nya biverkningar. Medicinering leder ofta till döden och tvingar på samhället enorma extrakostnader. 

Läkarkåren är bara delvis ansvarig för denna utveckling där effektiva biverkningsfria metoder baserade på att ge människokroppen vad den behöver i form av naturlig energi i form av ren syrerik luft, mat, vitaminer, mineraler, vatten, ljud, ljus, m.m. knappast delges den sjuke utan snarare förtalas. Den verkligt ansvariga kraften är läkemedelsföretagens intresse av att se din kropp som en marknad så länge som du är sjuk. De styr forskning, utbildning och information och är svurna fiender till varje metod som naturliga medel kan dämpa inflammationer och smärta, understödja läkning, bota och utrota sjukdomar.

Läkarkåren har utifrån sin position och sina regler svårt att se och ge råd om hur vatten, mat, vitaminer, mineraler m.m. skall kunna användas för att lindra och bota t.o.m. svåra sjukdomstillstånd.

Tack och lov finns det undantag.

Jag skall nedan sammanfatta tre råd som används och har använts av läkare för att lindra och bota de vanligaste och även de svåraste sjukdomarna - så vanliga att de idag benämns som folksjukdomar. Metoderna använder sig av olika delar av vår kost men vid en närmare granskning visar de sig att det kan finnas kraftiga samband och att de givetvis kan förstärka varandra.

- Drick lätt saltat vatten i tillräcklig mängd (Dr F. Batmanhelidj)

- Minska på kolhydraterna och öka ditt intag av bra naturligt fett (läkare som ordinerar LCHF-kost tex Annika Dahlqvist och Andreas Eenfeldt)

- Använd kosttillskott för bästa immunförsvar, läkförmåga och energi (Dr Mathias Rath)

 

Drick vatten!!

Energiversums vattenskola

1. DRICK MINST 2 LITER VATTEN VARJE DAG! 

(Allmänt råd till en genomsnittlig person) 

Din kropp består till ca 70% av vatten. Det fyller alla dina celler och utrymmet mellan dem. Kroppen har det mesta av vattnet bundet och har endast en mindre del som fritt vatten som används i tarmar, njurar, utandningsluften och svetten. 

Detta vatten måste ersättas dagligen!! 
Tumregeln är “minst 2 liter” men vid t.ex. hårt arbete, sport och hög lufttemperatur ökar förstås behovet.

För att uppnå mängden 2 liter får man räkna in det vatten som är bundet i den fasta födan, tex frukt och grönsaker.
Det vatten som intas som kaffe, te, läsk och alkohol räknas inte utan förstärker en ev vattenbrist. Kaffe, te och alkohol är urindrivande och torkar därför ut kroppen. En god rutin är att för varje kopp kaffe dricka 2 koppar vatten.

 

NÅGRA SYMPTOM PÅ VATTENBRIST

 

- Buksmärtor

Vattnet och bikarbonat utgör bufferten mot magsyran i magsäcken. För lite vatten gör att magsyran kan nå och irritera magsäckens slemhinnor.
Vid vattenbrist försvåras tarmarnas arbete och transport och näringsupptaget försämras. Vattenbrist kan därför i sin tur ge brist på vitaminer, mineraler och andra viktiga mikronäringsämnen. Vid uttorkning kommer restprodukterna i tjocktarmen att orsaka smärta och förstoppning.

- Inflammation och värk i leder

Dina leders brosk, glidytor och ryggradens diskar är starkt beroende av tillräcklig vattentillförsel. Vattenbrist försämrar snabbt ledbrosk och diskarnas kapacitet och kvalitet och en successiv förslitning ger upphov till inflammation och smärta, artros och ischias. 

- Andra typiska symtom på uttorkning

- högt blodtryck
- högt kolesterol
- huvudvärk, trötthet
- kramp i skelettmuskulaturen (t.ex. vadmuskeln)
- allergier och astma
- mörkfärgad urin (mörkgul-orange)
m.fl.

OM SYMPTOMEN STÄMMER.......

Symptomen kan ha andra orsaker men om du vet att du “är dålig på att dricka vatten” och kanske fler än ett symptom stämmer och du vill prova att dricka mer ..

 

...BÖR DU VETA FÖLJANDE

- du kan långsamt och normalt utan biverkningar öka vattenintaget och ge akt på din kropps reaktioner men
VID NJURSJUKDOM - TA ALLTID KONTAKT MED DIN LÄKARE INNAN DU BÖRJAR

 

TIDPUNKTEN ÄR VIKTIG!!
vatten (2 glas) skall intas 
- direkt på morgonen 
- en halvtimme innan måltid samt 
- minst 2 timmar efter måltid. 
Magsäck och tarm är då vätskad och saliv, magsyran i magsäcken och enzymerna i tarmarna får och kan då göra sitt jobb. 

DITT VATTENINTAG KAN UNDERLÄTTAS

- tappa upp vattnet i en karaff eller glasflaska utan kork och låt stå i rumstemperatur minst 2 timmar
- smaksätt med t.ex. citron eller gurka
- tillsätt en halv tesked salt på 2 liter vatten (undvik bordssalt - använd t.ex. Himalyaasalt)

Ökad saltmängd är VIKTIGT då ökat vattenintag ger ökad urinmängd vilket ger högre saltavgång. 
Ersätt inte vattenbrist med saltbrist. Salt reglerar vattenbalansen inom/utanför cellen.

- ju äldre du är desto mindre känslig är du för kroppens naturliga törstsignaler. 
Gör därför vattendrickandet till tidsbundna rutiner.

- GÖR DITT EGET HÄLSOVATTEN

Genom att öka ditt vattenintag kan du till synes mirakulöst minska din ledvärk, få en fungerande mage igen, sänka ditt blodtryck m.m. Du kan även enkelt, på flera punkter, kraftfullt förbättra vattnets kvalitet, smak och hälsobringande egenskaper genom vattenfiltrering av ditt kranvatten i ett Vitev-filter.

1. Renare vatten

Filtret gör vattnet renare genom att filtrera bort virus, bakterier, tungmetaller, klor, flor, m.m. som alltid, mer eller mindre, finns i kranvatten.

2. Filtret höjer PH-värdet. 

Ett vatten med alkaliskt PH-värde 9-9,5 stödjer din kropp att balansera PH-värdet vid intag av försurande mat (se bild nedan), kraftig kroppsansträngning och den försurning som följer av nedsatt funktion p.g.a sjukdomstillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Filtret ger vattnet hälsosamma negativa joner

Negativa joner hjälper din kropp att neutralisera den negativa stressande påverkan som positiva joner har på din kropp. Genom att dricka joniserat vatten från ett Vitev-filterfilter får du i dig stora mängder antioxidanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar med ett s.k. ORP-värde (“Oxidation reduction potential”) mängden antioxidanter i vätskor. Den visar att kranvatten, buteljerat mineralvatten, kaffe, läsk m.m. är kraftigt oxiderande och utgör ur den aspekten en påfrestning för kroppen.

Vitevfiltret tillsätter även dussintals naturliga mineraler till vattnet efter reningsprocessen.

Vitevfiltret är ett mycket prisvärt vattenfilter som enkelt monteras direkt på en vanlig vattenkran. Vitevfiltret består av olika filternivåer som ger dig ett gott, rent, alkaliskt och joniserat hälsofrämjande vatten utan att ta bort viktiga mineraler.

Ett filter räcker med full effekt 6 månader med en vattenfiltrering på 8 liter dagligen (4 liter ca 9 månader) med en kostnad på 3- 4 kr per dag. 

 

2. MINSKA PÅ SNABBA KOLHYDRATER - ÖKA INTAGET AV BRA FETTER

Den naturliga medicinen mot den västerländska sjukan (det metabola syndromet)

I sin bok "Matrevbolutionen - ät dig frisk med riktig mat" beskriver läkaren, "kostdoktorn", Andreas Eenfeldt, hur de s.k. folksjukdomarna, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, högt blodtryck, m.fl. ökat det sista århundradet och formligen rusat i höjden de sista decennierna. Beteckningen det "metabola syndromet" syftar på att det har med kost och ämnesomsättning att göra och att risken att få en sjukdom ökar om man har någon av de andra sjukdomarna.

De bakomliggande orsakerna är framför allt att industriellt processat socker och mjöl blivit tillgängligt till relativt låga priser och i obegränsade mängder. Utveckligen har spätts på med felaktiga råd från myndigheterna, baserade på obefintligt eller tom manipulerade forskningsrapporter om fettets farlighet. Råden att minska på fr.a mättat fett, öka mängden kolhydrater, ersätta smör med margarin har i samverkan med kolhydratindustrins reklampåverkan lett till en katastrofal utveckling av folkhälsan. Risets, pastans och läskedryckernas intåg i det dagliga näringsintaget har ytterligare förstärkt den negativa utvecklingen.

Orsakssammanhangen står allt mer tydliga och enkla att förstå även om de döljs av det officiella kostetablissemanget runt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen.

Intag av kolhydrater, socker i alla former, frukt, grönsaker, potatis, mjöl, ris, pasta, m.m. bryts ner till druvsocker(glukos) i mer eller mindre snabb takt (beroende på glykemiskt index (GI). 

Druvsockret tas snabbt upp i blodet, d.v,s, blodsockret ökas. Kroppen kämpar frenetiskt för att hålla blodsockret på en låg och jämn nivå. Kroppen vill att det skall finnas ca 5 gram druvsocker i dina blodbanor, dvs en tesked på ca 5 liter blod. När blodsockret stiger över denna nivå så utlöser kroppen med hjälp av bukspottkörteln hormonet insulin. Insulinet lagrar druvsockret i cellerna. Cellerna använder sedan druvsockret för att skapa energi.

Så långt allt väl. Men bevisen växer för att människan inte klarar en så hög systematisk belastning av blodsockerhöjande kolhydrater i den "västerländska" (Nord-Amerika, Europa) maten. 

FETMAN 

har blivit allt mer vanlig, de överviktiga har blivit både fler och större, och krupit allt längre ner i åldrarna, t.o.m. de nyfödda barnen verkar redan ha fått detta problem att leva med. Den enkla dominerande förklaringen till fetmaepidemin är följande. (Många ansvariga för hälsan i Sverige döljer nedanstående och mörkar med att det beror på större portioner och mindre motion vilket kan vara bidragande orsaker.)

När kosten alltmer består av (industriellt processade) kolhydrater tvingas bukspottkörteln producera alltmer insulin för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå. Samtidigt stänger bukspottkörteln av produktionen av det hormon som styr fettförbränningen - glukagon. D.v.s. så länge blodsockret är högt och insulin produceras lagras fettet i fettceller. Man kan förenklat säga att insulin lagrar in fett samtidigt som det försöker ta ner ett förhöjt blodsocker. Ur detta kan man lätt förstå varför diabetespatienter ofta blir överviktiga då intaget av insulin med tabletter och sprutor blir mer ojämt och måste ligga över kroppens egen mer exakt reglerade dosering. 

DIABETES 2 

eller "åldersdiabetes", har följt fetmans ökning. Här finns det två förklaringar som kan vara samverkande.

1. Bukspottkörteln blir "överansträngd" av så mycket insulinproduktion och tappar med tiden produktionskapacitet. De insulinproducerande cellerna, de Magellanska öarna" minskar i antal och slutligen produceras alltför lite insulin för att för att få ner blodsockret till önskad nivå.

2. Cellerna som tvingas använda allt mer insulin för sockerinlagring blir med tiden mer och mer okänsliga för insulin och kräver allt högre doser för att klara inlagringen av druvsockret. Detta leder till att bukspottkörtelns insulinproducerande celler måste arbeta annu hårdare....

HJÄRT- och KÄRLSJUKDOMAR

med stela, oelastiska, förtjockade, "åderförkalkade blodkärlsväggar med blodproppar, stroke och hjärtinfarkter som följd har blivit den vanligaste dödsorsaken de senaste generationerna. Här samspelar både sockermolekylerna och insulinet i utvecklingen.

Blodkärlens ytliga celler (endotelceller) använder inte insulin för att ta upp glukosmolekylerna. I stället finns speciella pumpar i cellmembranet som pumpar in sockermolekylerna. Nu råkar det vara så att C-vitaminet och glukosmolekylen är till förväxling lika och använder samma öppning och pump in i blodkärlsväggens celler. Vid höga nivåer av glukos i blodet konkurreras helt enkelt C-vitaminet ut av sockermolekylerna vid öppningen in till cellen. Blodkärlsväggens celler kommer då att få en C-vitaminbrist.

Dr Rath har pekat på att en av C-vitaminets viktigaste uppgifter är att stödja bildandet, byggandet och reparationer av bindväv. Bristen på C-vitaminet i blodkärlväggen leder därför med tiden till en försvagning av bindväven i blodkärlen. Detta sker framför allt i de kärl som utsätts för de kraftigaste påfrestningarna, nämligen artärerna. De skall tåla 100 000 slag per dygn i 100 hundra år men vid C-vitaminbrist klarar de inte av den påfrestningen. Sprickbildning och mindre skador uppstår. Runt skadorna uppstår en inflammation och då insulin är inflammationsdrivande tenderar inflammationen att bli kraftigare än väntat. Inflammationen påkallar och underhåller en reparationsprocess där lipoproteiner, blodfetter, glattmuskulatur m.fl. ämnen förstärker blodkärlen inifrån. Blodkärlen blir stelare, trängre och mindre starka. Om denna process blir kronisk slutar den förr eller senare med blodpropp eller kärlsprängning.

HÖGT BLODTRYCK 

förklaras bara delvis av förtjockade åderförkalkade blodkärl. 90 % benämnes "essentiell hypertoni", högt blodtryck som ej har en förklaring. Men 2 läkare har gjort försök att förklara orsaken till högt blodtryck. 

Dr Batmanhelidj menar att kronisk brist på vatten leder till högre bodtryck då kroppen "lånar" vatten från blodet som då blir tjockare och mängden blod minskar varpå blodkärlen drar ihop sig. 

Dr Rath menar att ofta kan den glatta muskulaturen i blodkärlsväggen vara undernärd på "avslappningsämnen" och få kramp på samma sätt som benmuskler som är överansträngda. Krampen leder till mindre elasticitet och därmed högre blodtryck.

Ökat vattenintag samt kosttillskott form av produkten Relavit som innehåller avslappningsämnen för både benmuskulatur och glatt muskulatur. Ingående ämnen är C-vitamin, VitaminE, L-arginin, kalcium, magnesium och bioflavonider från citrusfrukter.

 

CANCER

En cancercell är en cell som fått sitt självmordsprogram helt eller delvis förstört. Den går inte i nekros (självmordsprogrammet för skadade celler) den dag som den skall ersättas. Miljoner celler dör varje dag i din kropp men i vissa fall fungerar inte processen. Om inte vita blodkroppar kan starta processen eller helt enkelt döda den med ett gift som sprutas in lever cellen vidare som en mikrotumör. "Alla bär vi på cancerceller i våra kroppar men alla kommer inte att få cancer", är underrubriken på boken Anticancer av läkaren David Servan-Schreiber. Vi vet att kemiska canceroigena ämnen och radioaktivitet kan förstöra cellens gener men alla rökare utvecklar inte cancer. Det behövs alltså mer som startar processen.

Nu diskuteras en alternativ och troligare förklaring till uppkomsten av cancer. I princip samma ämnen och strålning som kan förstöra genmaterialet kan få cellen kraftverk (mitokondrierna) att skadas eller minska i effektivitet. Cellen blir försvagad och kan inte reparera skador på DNA-strukturen vilket leder till genförändringar. 

En frisk cell har en cellmembranspänning på 75-100 Mv (millivolt) bl.a. för att syresättning av cellen skall vara optimal. Cellerna i en cancertumör har en cellmembranspänning på 20 Mv. På så låg spänningsnivå klarar cellen inte av att syresätta sig utan måste jäsa druvsocker för att få energi. Jäsning är en mindre effektiv form av energiproduktion än oxidation så därför kräver cancercellen stora mängder kolhydrater nedbrutet till druvsocker. Cancerpatienter kan gå ner i vikt p.g.a. denna ökade energiförbrukning. Sen produceras insulin i anslutning till kolhydratintag och insulin är inflammationsdrivande. Att kraftigt dra ner på kolhydrater eller helt sluta äta kolhydrater skulle därför kunna vara ett sätt att minska inflammationsgraden i kroppen, svälta tumören, försvaga den och bromsa dess tillväxt, d.v.s. extrem LCHF.

För att växa sprutar cancercellen ut inflammationsdrivande ämnen, samma typ av ämne som behövs för att reparera en skada då celler måste nybilda sig snabbt för att tex växa igen ett sår. Detta ämne gör att immunceller dras till området och förstärker inflammationen samtidigt som vita blodkroppar "avväpnas". 

Ytterligare en inflammationsdrivande effekt i våra kostråd och den västerländska maten är den ojämna fördelningen av fettsyrorna Omega3 och Omega6. Omega 3 är inflammationshämmande och finns i stora mänder och rätt balans i fet fisk, kött från gräsätande djur, olivolja och linfröolja. Kostråden att använda margarin (kemiskt manipulerade Omega3-oljor), kampanjen mot mättat fett, ökad användning av majs- och sojaoljor, samtidigt som den moderna djuruppfödningen göder djuren innan slakt med säd och sockerblandningar (melass) för ökad vikt, har lett till en obalans till den inflammationshämmande Omega3-fettsyrans nackdel. Balansen skall vara 1-1, men är ofta snedfördelad och förändrad till 1-10 eller mer p.g.a. ovanstående orsaker.

I boken Anticancer diskuterar David Servan-Schreiber ytterligare en betydelsfull förutsättning för utveckling av en cancertumör nämligen personens psykiska tillstånd eller den "jordmån" som cancern skall växa i. Känslan av livsglädje och vilja att leva och leva i ett rikt socialt nätverk har visat sig vara en betydelsfull faktor. Eller uttryckt på ett mer direkt sätt - livströtthet, stress och vanmakt har ofta kunnat sättas i samband med utveckling av cancer. Ökad inflammationsgrad och sänkt immunförsvar är resultat av en sådan livssituation.

Cancern behöver även stimulera kroppen att bilda nya blodkärl för sin försörjning och ständiga växande. Processen heter angiogenes och är strikt reglerad och det finns bromsande faktorer i vår mat. David Servan-Schreiber pekar på att det finns i grönt te och gurkmeja. Hans bok är en uppslagsbok för de som i den dagliga kosten vill optimera sitt försvar mot cancer både före och efter en sjukdomsutveckling.

Dr Mathias Rath visar i sin nyutgivna bok Victory Over Cancer mer systematiskt på vilka ämnen i vår mat som kan hjälpa kroppen att kontrollera cancer. Och för att underlätta för cancerpatienter att äta tillräckligt finns dessa ämnen som kosttillskott.

STÄRK BINDVÄVEN OCH BLOCKERA CANCERCELLERNAS MÖJLIGHETER ATT GÅ IGENOM BINDVÄV

Detta är en banbrytande upptäckt som gjorts av i Dr Raths forskningscentrum i Californien. Cancercellen behöver kunna bryta ner, (smälta) bindväv som håller cellerna på plats och ihop i kroppen. Kroppen behöver själv göra detta då barn växer, då vita blodkroppar skall ta sig fram till en skadad eller infekterad cell, vid ägglossning, m.fl. situationer. Då bindvävstrådarna är starkare än stål behöver de förstöras, smältas av ett enzym. Dr Rath har identifierat de ämnen som i laboratorieförsök och i exakta proportioner visat sig kunna stärka bindväv och neutralisera detta enzym. De är vitaminC, aminosyrorna lycin och prolin, koppar, mangan, N-acetyl-cysteine (NAC), polyfenoler från grönt te samt selen. För att kunna bilda metastaser måste cancercellen ta sig genom bindväv till ett blodkärl, bryta sig igenom blodkärlets bindväv, ta sig via blodbanorna t.e.x. till ett annan organ, ta sig igenom blodkärlets bindväv på nytt och sedan etablera sig som en dottertumör, metastas. 90 % av de som dör av cancer dör av metastaser. 

STOPPA FORMATIONEN AV NYA BLODKÄRL (Angiogenes)

Här har Dr Rath identifierat 2 ämnen, grönt te och NAC, som även bygger och skyddar blodkärlen i punkt 1.

FÖRSTÄRK OCH STIMULERA CANCERCELLERS CELLDÖD (Apoptosis)

Dr Rath har identifierat 6 ämnen som stöder kroppens naturliga funktion av celldöd av överflödiga eller skadade celler. Dessa är VitaminC, polyfenoler från grönt te, NAC, selen, arginin och proline.

 

Boken Anticancer ISBN 978-91-27-13004-3 finns på svenska i bokhandeln.

Victory Over Cancer (eng) ISBN 978-90-76332-76-5 finns på Energiversums webshop. 

 

3. KOMPLETTERA MED KOSTTILLSKOTT

- Kosttillskott är alltmer nödvändigt p.g.a. jordarnas utarmning

 

Jordbruksmarkernas allt mer intensiva odling det senaste århundradet har lett till en utarmning av jordarnas mineraler och spårämnen. Bara en handfull av de viktigaste ämnena för att produkterna skall hålla form och färg ersätts genom konstgödsel. Växternas möjligheter att bilda vitaminer minskas härigenom och förvärras av tidig plockning för att klara långa transporter. Problemet har diskterats åtminstone sedan 1950-talet.

Argumentet att "jag klarar mig genom att äta nyttig mat" är sant för allt färre i takt med att självförsörjningsgraden av egenhändigt plockade vilda bär och frukt och kött genom jakt och fiske stadigt minskat.

Läkemedelindustrin och dess handgångna män och kvinnor inom sjukvården mörkar detta faktum med tillrättalagda, förljugna rapporter om kosttillskottens farlighet, effektlöshet och kryddar utsagorna med att man bara producerar "dyr urin". (När man själva förespråkar ännu dyrare och garanterat giftig urin, som går ut i våra vattendrag, med patenterade läkemedel)

Ett allmänt kosttillskott kan rekommenderas till alla som inte har egenodlade eller tillgång till grönsaker och frukt av högsta ekologiska kvalitet och tillräcklig mängd. En multivitamintablett, t.ex Vitacor Plus på Energiversums web-shop innehåller 32 vitaminer, mineraler, aminosyror i i proportioner för att den totala effekten skall optimeras (synergieffekt). Att äta stora doser av ett ämne ger begränsad effekt då dessa ämnen alltid verkar i gruppsamverkan. 

 

(De undersökningar som används som argument mot kosttillskott är ofta genomförda på detta sätt, t.ex. den som påstod att Omega3-tillskott var verkningslösa. Omega3 arbetar ihop med vitamin E och om man testar Omega3 på en grupp utan att ge ökade mängder vitamin E får man givetvis liten eller ingen effekt vilket säkert var avsikten att bevisa. Försökspersonerna fick dessutom en låg dos som inte var terapeutisk utan mer en dos för dagligt underhåll av kroppen. Andra sätt är att ge till personer som inte lider brist på mikronäringsämnen).

Kosttillskott i större doser kan användas för att öka immunförsvaret och balansera och kontrollera en rad bristsjukdomar.

Olika organ och vävnader har olika behov av näringsämnen och kosttillskott kan därför användas med riktade balanserade doser för att stärka bindväv, hjärta, blodkärl, bukspottkörtel, glatt muskulatur, ögon, m.m.

Naturliga kosttillskott är så gott som riskfria att äta men du bör alltid ge akt på din kropps reaktioner. Om du lider av kraftig näringsbrist och dina vävnader är "förgiftade" av mediciner och andra kroppsfrämmande ämnen kan även små mängder av kosttillskott starta av avgiftningsprocess. Svettningar, illamående, finnar, blåsor, yrsel kan förekomma, speciellt om du rivstartar. En vitaminkur med t.ex. totalt 6 tabletter skall därför byggas upp under ca en vecka med 1 tablett första dagen, 2 andra dagen osv.

Vitaminer och mineraler för dagligt underhåll kan du normalt köpa och äta utan större förkunskaper. Om du vill äta en riktad kur i större doser, kontakta Energiversum, gärna med ett kort mail info@energiversum.se

Läs mer under rubriken KOSTTILLSKOTT SOM TERAPI http://energiversum.se/index.htm

bottom of page